سالهاست که عید رو خونه و پیش اعضای خانوادم نیستم . انقدر زیاد که حتی برای شمردنشون دچار مشکل می شم . این اتفاق از یک تابستون شروع شد . تابستونی که من رو 6 ماه از خونه دور کرد و توی اون سن ، برای من تجربه ی بزرگ و خیلی خیلی قشنگی شد . هر چند که هیچ کدوم از آدم هایی که اون روزها بودند ، بجز ترانه امروز کنارم نیستند . بهترین روزهام با برادری تقسیم شد که بیشتر از جونم دوستش داشتم . یقین دارم که اگر برادر حقیقی داشتم ، عزیزتر از یوسف نبود . روزمون از زمانی شروع می شد که یوسف از سرکار میومد پیش ما و باهم آشپزی می کردیم و موسیقی گوش میدادیم ... یوسف قلیون حرفه ایی درست می کرد و  اون جمع سه نفره توی یه گوشه از پذیرایی شکل میگرفت . یوسف و ترانه روی زمین مینشستند و منم بالای سرشون روی مبل دراز می کشیدم و به حلقه های دودی نگاه میکردم که از دهنم بیرون میومد . به حرف های عاشقانه ی اونها گوش میدادم و زیرلبی می خندیدم . ساعت ها میگذشت و ما همونجوری توی همون وضعیت ثابت میموندیم و وقتی به خودمون میومدیم که نیمه شب بود . یوسف میرفت سفر کاری و هر سری برای ما سوغاتی میورد ... هنوز که هنوزه بوی عطر طلایی رنگی که توی پاکت بنفش گذاشته بود و قورباغه ی زشت و کوچولوی چسبی رو روش گذاشته بود ، توی بینیم میپیچه و منو به اون روزا می بره . 

اون شبی رو یادمه که از sms بازی های من کلافه شده بود و غیرتی ... بلند شد و زودتر رفت بخوابه اما صبح ، ترانه بهم گفت که از ناراحتی رفتارش تا صبح بالای سرم نشسته بود و نگاهم می کرد ... یاد اون شب هایی میوفتم که قرار بود برم دربند و عابربانکش رو به زور توی دستم میگذاشت و قسمم میداد تا هر چیزی که خواستم بخرم ... هر نیم ساعت زنگ میزد و ساعت برگشت رو بهم یادآوری می کرد ... اون قدر که کلافه می شدم و جیغ میزدم اما اون می خندید ... یاد اون روزی که رفتیم تولد و یوسف توی خونه تنها بود ... وقتی برگشتیم خونه رو مثل دسته ی گل کرده بود و حتی چایی هم دم کرده بود .

اون سال ، اون تابستون بهترین روزهای زندگی من بود . بهترین شب های زندگی من ، بهترین لحظه های زندگیم و بی شک تکرار نمیشه . یوسف عزیز من ، مهربون ترین برادری که می تونم داشته باشم پدر دو تا دختر زیبا شده و من ترجیح دادم به احترام همه ی اون لحظه های زیبایی که اون برای ما ساخت ، کنار بریم تا زندگی جدیدش رو با خاطرات جدیدی شروع کنه . هنوز هم با ترانه شب ها رو صبح می کنیم و خاطره سازی می کنیم ... و از اون تابستون حرف میزنیم ... از روزهایی که اگر یوسف نبود سخت میگذشت . و حضورش ، باعث تغییر مسیر زندگی من شد .