عیدی که گذشت ، مجموع مشترکی از هر احساسی بود که میتونستم تجربه ش کنم ... .
چند روز باقی مونده به عید ، سرمای وحشتناکی خوردم و از شدت گلو درد نمی تونستم لحظه ایی چشمام رو روی هم بذارم . هیچ چیزی از مسیرمون به سمت شمال رو نفهمیدم و به زور قرص های گیاهی ضد گلو دردم بود که لبخند مصنوعی روی لبم نشسته بود . نه از هوا لذت بردم و نه از جاده . صدای شجریان توی گوشم بود و همین کمی آرومم می کرد . 
روی تخت دراز کشیده بودم و به سقف شیروونی چوبی نگاه می کردم و با خودم عهد کردم تا لحظه ی سال تحویل خوب شده باشم . باید خوب می شدم و خوب شدم . به طرز معجزه آسایی بعد از دوش صبحگاهی که قبل از سال تحویل گرفتم ، دیگه دردی رو توی گلوم احساس نکردم و هنوز هم بابتش خدارو شکر می کنم ... .
همه ی روزهای تعطیلات من ، روی تاب گوشه ی باغ گذشت ... صبح ها ، خودم رو توی گوشه ترین قسمت تاب گوله می کردم و فکر می کردم . به مستاجر های جدید ویلای کناری نگاه می کردم که در تکاپو بودند و هنوز نمی دونم چرا اون ویلای نفرین شده هیچوقت ، نظر هیچ خریداری رو جلب نکرد و همیشه قسمتِ مسافرین نوروزی شد ... . غروب ها با ترانه مسیر بین نور و نوشهر رو بارها و بارها طی می کردیم در حالیکه شیشه ها پایین بودند و قطرات بارون به صورتمون میخورد و ما ، با صدای بی نظیر امیر عظیمی هم خوانی میکردیم . شب ها کنار شومینه ورق بازی میکردیم و شرط هایی میبستیم که هیچ وقت انجامشون ندادیم و تا صبح بیدار میموندیم و از آدم ها صحبت میکردیم ، موزیک گوش میدادیم و ترانه برای من شعرهاش رو میخوند ... .
هیچ تصوری از تعطیلاتی بجز چیزی که تجربه کردم ، ندارم . روزهایی که من نگران هیچکسی نیستم . روزهایی که نداشتن آنتن ، عذر موجهی برای دور موندن از آدم هاست و من هستم و هر حس خوبی که دارم . 
ترانه برای من ، قسمت اعظمی از خاطرات روزهای شیرین و تلخ هست که هیچوقت نمیتونم از زندگیم پاک یا حذف کنم . نه خودش رو و نه خاطراتش رو ... 
و برای سال پیش رو ، روزهای بهتری رو آرزو می کنم ، آدم های ماندگارتر و آرامش بیشتر .