امروز همه دور میز ناهارخوری جمع بودیم و مثل هر موقعیت مشابه دیگه ایی ، بحث کشیده شد به پنج سال پیش و دوران سخت مریضی باباجون و فوتش ... به اینکه چقدر جاش خالیه و چقدر روزهای سختی رو گذروند ... بالای میز نشسته بودم و هر از گاهی نگاهم به کنسول روبروی میز و عکس های روش میخورد ... عکس باباجون وسط همه ی قاب عکس ها خودنمایی میکرد و دلِ من بیشتر مچاله می شد ... . دلم براش خیلی تنگ شده . هر روزی که به این پنج سال اضافه میشه ، هزاران سال به دلتنگی من اضافه میکنه . هیچوقت بهش نگفتم که چقدر دوستش دارم . لحظه ی فوتش من کنارش نبودم و من رو صدا می کرده ... این بدترین قسمت ماجراست که هیچوقت نمی تونم باهاش کنار بیام ... .